Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje
Park prirode Žumberak nalazi se u Samoborskom gorju u Zagrebačkoj županiji. Parkom je proglašen 1999. godine i prostire se na 350 kvadratnih kilometara. Park se proteže na jednom dijelu brdskog područja Žumberačkog i Samoborskog gorja oko 30km jugozapadno od Zagreba. Žumberačko je...
Park prirode Lastovsko otočje
Park prirode Lastovsko otočje skupina je od 44 otoka i otočića. Parkom je proglašen 2006. godine i najmlađi je park prirode u Hrvatskoj. Prostire se na 53 kvadratna kilometra površine i 143 kilometra morske površine. Sastoji se od otočne skupine Lastovnjaci i Vrhovnjaci...
Park prirode Učka
Park prirode Vransko jezero
Park prirode Velebit - centar endemizma
Park prirode Telašćica, Jezero mir, cijene...
Park prirode Papuk
Park prirode Lonjsko polje slike, životinje
Park prirode Kopački rit - Biljke i Životinje,...
Park prirode Biokovo radno vrijeme i Botanički...