Slatine Trogir Brod, katamaran 2019 red plovidbe i cijene Bura Line
Na ovim stranicama možete pronaći informacije o redu plovidbe i cijenama prijevoznika Bura Line  koji plovi na relaciji Split - Trogir - Slatine. Cijene i vozni red vrijede za 2019 godinu. Službene informacije možete provjeriti na buraline.com. Flota brodova s kojima se koristi GV...
Split Slatine Trogir Brod katamaran 2019 red plovidbe i cijene Bura Line
Na ovim stranicama možete pronaći informacije o redu plovidbe i cijenama prijevoznika Bura Line  koji plovi na relaciji Split - Trogir - Slatine. Cijene i vozni red vrijede za 2019 godinu. Službene informacije možete provjeriti na buraline.com. Flota brodova s kojima se koristi GV...
Split Slatine Brod katamaran 2019 red plovidbe...
Slatine Split Brod katamaran 2019 red plovidbe...
Trogir Slatine Split Brod Katamaran 2019 red...