Peristil u Splitu, Dioklecijanova palača stupovi i sfinga

# Peristil u Splitu, Dioklecijanova palača stupovi i sfinga

Srednja dalmacija

Split

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna
tekst
Lokacija
Split
07.08.2017. 09:53 dodajeIvan

Peristil prevedeno sa grčkog znači – slobodan prostor, okružen stupovima i natkriven je. Svojim izgledom i funkcijom nas podsjeća na predvorje ili hodnik sa stupovima.
Peristil u Splitu je trg ispred prvostolnice Sv. Dujma u Starom gradu u Splitu. Izvorni naziv je Pločata sv. Dujma. Čini ga peristil nekadašnje Dioklecijanove palače.

Ovaj peristil se nalazio na glavnom kardinu, nekadašnje Dioklecijanove palače i u sjevernom se dijelu križao s njenim glavnim dekumanom. S bočnih strana je omeđen s dva reda stupova u korintskom stilu povezanih međusobno lukovima. Bočne strane su bile ukrašene dvjema sfingama od kojih se jedna i dan-danas nalazi na trgu gotovo savršeno očuvana.

Pročelje samoga trga je podijeljeno u dva dijela: gornji vodi u Vestibul, a donji stepenicama u veličanstvene podrume palače. Dio koji vodi u Vestibul ukrašen je s tri kipa od kojih je jedan predstavljao cara Dioklecijana, drugi boga Jupitera dok treći ostaje nepoznanica.

Protiron, koji se nalazio s južne strane također je imao važnu i funkcionalnu ulogu u cjelokupnom izgledu Peristila. Naime, sa tog se dijela car Dioklecijan obraćao stanovnicima drugog dijela palače. Također, spajao je, zapravo odvajao, sjeverni dio palače za sluge i vojsku, od južnog u kojem je boravio car sa najbližim ljudima. Sa njegove su se zapadne strane nalazili krstionica (Jupiterov hram), te Venerin i Kibelin hram, te sa istočne strane Dioklecijanov mauzolej, današnja katedrala.

Posjetite i detaljno razgledajte Peristil


Danas se Peristil koristi kao prostor za sva važna događanja u Palači, a zbog svoje odlične akustike često služi kao prirodna pozornica i scena i za mnoga glazbeno-scenska događanja. Baš se na tom mjestu održava i najpoznatija tradicionalna izvedba Verdijeve Aide za vrijeme Splitskog ljeta.

Peristil je glavni trg Dioklecijanove palače, možemo ga nazvati i ‘srcem palače’. Takvu ulogu je imao odmah pri gradnji palače, a zanimljivo je da se i danas koristi baš po sličnim potrebama. Nalazi se na križanju carda i decumanusa nekadašnje Dioklecijanove palače. Peristil je sa tri strane uokviren s 24 granitna stupa. S bočnih strana je omeđen s dva reda stupova u korintskom stilu povezanih međusobno lukovima.

Njegove bočne strane ukrašene su sfingama, od kojih se jedna i dan-danas nalazi na trgu gotovo savršeno očuvana. Na žalost druge su oštećene i izgubljene vremenom.

U graditeljskom smislu važan značaj Peristila navodi H.W.Janson u čuvenoj “Povijesti umjetnosti”. “Nekoliko usamljenih primjera ovakve arkade mogu se naći i ranije, ali tek sada, na pragu pobjede kršćanstva, sjedinjenje luka i stupa postalo je u punoj mjeri zakonito.”

Građevine oslonjene na Peristil u Splitu


Među građevinama koje okružuju peristil posebno možemo spomenuti crkve: Crkva Sv.Roka, Gospe od Pojasa, i Sv. Barbare koja je srušena. Danas te crkve nemaju prvobitnu namjenu. Nakon što je krajem 13. i početkom 14. stoljeća sagrađen novi gradski trg s novom vijećnicom, Peristil postaje vjersko središte.

Već smo i prije napisali, ali još jednom da spomenemo. Danas se prostor samoga trga koristi kao mjesto za događanja u palači te zbog svoje odlične akustike često služi kao prirodna pozornica i scena za mnoge glazbeno-scenske spektakle.

Katedrala i Peristil Dioklecijanove palače


Zanimljivi detalji koji u priči još jednom spominju Peristil. U doba Marka Marulića, u gradu se isticala katedrala nazvana po solinskom mučeniku sv. Dujmu. U jednom od svojih tekstova Marulić opisuje katedralu i Peristil pred njom. Zanimljivo je da se taj tekst smatra prvim vodičem po Splitu. Izvorna antička struktura koju je Marulić opisao podignuta je početkom IV. st. kao mauzolej cara Dioklecijana. Njegov se lik zajedno sa suprugom Priskom i danas uočava na frizu pod kupolom. U tekstu oporuke iz 1521. god Marulić zaviješta sredstva za popravak zvonika katedrale sv. Duje i crkve sv. Roka na Peristilu. Na popravci zvonika su radili mnogi vrsni kipari i klesari, a građen je do XVII. st.

Zvonik je radikalno obnovljen 1908. godine, pri čemu je nažalost izgubio najveći dio svog izvorno skulpturalnog ukrasa.

Kapitel sa grbom obitelji Marulić koji se nalazio na zvoniku, prenesen je u Muzej Grada.

Peristil u Splitu, Dioklecijanova palača stupovi i sfinga
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala