# Kada je sagrađena pulska arena - Arena Pula godina gradnje

Istra

Pula


Gost dodaje
13.09.2017. 17:52
Arena u Puli je najveći spomenik antičke gradnje u Hrvatskoj šesti po veličini amfiteatar u svijetu te jedan od najočuvanijih ovakve vrste u svijetu. Sam kapacitet Arene je preko 25 000 gledatelja, toliko se smatra da ih je boravilo za vrijeme gladijatorskih borbi za što je Arena i izgrađena. Pretpostavlja se da je gradnja započeta za vrijeme cara Augusta i odvijala se u nekoliko faza u prvom stoljeću. Smatra se da je na tom mjestu stajala slična, ali manja i pretežno od drva izrađena građevina. Za vrijeme dinastije Flavijevaca, Arena poprima današnji izgled u drugoj polovici 1. stoljeća a drveni dijelovi su zamijenjeni kamenom. Točni podatci o godinama gradnje nisu poznati, nije pronađen nijedan pisani dokaz, pretpostavlja se da se u isto vrijeme gradio i Koloseum u Rimu.
Arena Pula kapacitet
Pulska Arena radno vrijeme i cijene ulaznica
Pročitajte izvorni članak
Antička arena u Puli
Arena u Puli je najveći spomenik antičke gradnje u Hrvatskoj šesti po veličini amfiteatar u svijetu te jedan od najočuvanijih ovakve vrste u svijetu. Sagrađen je u prvom stoljeću, pretpostavlja se na traženje cara Augusta a gradnju je nastavio car Vespazijan koji je zaslužan za izgradnju Rimskog Koloseuma. a njegova namjena je bila...