# Cijene ulaznica - Muzej Staro selo Kumrovec cijene ulaznicaMuzej Staro selo Kumrovec cijene ulaznica

djeca, studenti, umirovljenici – 15,00 kn
(grupe veće od 30 osoba ostvaruju pravo na popust i cijenu od 12,00 kn)
odrasli – 25,00 kn
(grupe veće od 30 osoba ostvaruju pravo na popust i cijenu od 20,00 kn)
obiteljska ulaznica – 55,00 kn
(za roditelje s malodobnom djecom)
ulaznica za Vilu Kumrovec – 10,00 kn
Pročitajte izvorni članak
Muzej Staro selo Kumrovec
Muzej "Staro selo" Kumrovec Ideja o Muzeju ovakvog tipa pojavila se još davne 1947. godine, kada je Marijana Gušić etnografski obradila Hrvatsko zagorje i napisala studiju o naselju Kumrovec sa posebnim osvrtom na kuću Broza Tita. Likovni i kulturno povijesni dio muzejskog postava uredili su, 1950-te godine, akademski...