Crkva sv. Nikole Nin

# Crkva sv. Nikole Nin

Sjeverna dalmacija

Nin

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva sv. Nikole NinCrkva sv. Nikole u Prahuljama kod Nina datira još iz 11. stoljeća.

Crkva sv. Nikole nalazi na lokalitetu Prahulje kod Nina, a iznimno je važna za vladare iz hrvatske dinastije i za povijest drevnog grada Nina.

Prema narodnoj predaji, u Ninu se krunilo sedam kraljeva pa bi prigodom krunidbe okrunjeni vladar u sjajnoj pratnji dojahao do crkve svetog Nikole, gdje bi se narodu predstavio i u znak svoje kraljevske vlasti, mačem bi sa tog humka zasjekao na sve četiri strane svijeta citat iz Zbornika radova "Povijest grada Nina".

Crkvica je sazidana manjim uslojenim kamenjem na zemljanom humku koji se uzdiže iznad ninskog polja. Tlocrt crkvice ima oblik trolista, svodovi oblikuju četverolist a pravokutni ulazni krak je presvođen kalotom.

Crkva svetog Nikole je dugačka 5,90 metara, široka 5,70 metara, visoka 6 metara mjerena iznutra. Zidovi su debljine 50 cm.

Zbog opasnosti od napada Turaka, na crkvicu su u 16. ili 17. stoljeću nadogradili obrambeno krunište sa 8 zubaca koje je služilo kao izvidnica. Od davnina se u crkvici održava sveta misa na dan svetog Nikole 6. prosinca za zaštitu pomoraca i putnika, a u novije vrijeme se u crkvi održava sveta misa na spomendan svetog Marka s blagoslovom polja.

Crkva svetog Nikole je jedini sačuvani primjerak ranoromaničke arhitekture takvog oblika u Dalmaciji.

Crkva sv. Nikole Nin
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala