Muzej grada Kaštela

# Muzej grada Kaštela

Srednja dalmacija

Kaštela

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Muzej grada KaštelaMuzej grada Kaštela svoju priču započinje 1988. godine, kada je utemeljena prva muzejsko-galerijska ustanova na području Kaštela.

Muzej grada Kaštela je opći i gradski muzej koji se nalazi u današnjem Gradu Kaštela.

Galerija koja je osnovana 1988. godine, (Galerija Studin) je imala početni fond koji ej sačinjavala zbirka skulptura kipara Marina Studina. Zbirka je 1983. godine iz tadašnjeg Muzeja revolucije u Splitu prenesena u rodno mjesto Marina Studina, u mjesto Kaštel Novi. Nakon toga, 1992. godine, galerija je dobila novi status i postala je Zavičajni muzej Kaštela.

Radom muzeja kasnije su osnovane četiri zbirke:

Arheološka zbirka

Kulturno-povijesna zbirka

Etnografska zbirka

Zbirka moderne umjetnosti

Galerija Studin nalazi se u sastavu Moderne zbirke. Za proučavanje povijesti ovoga kraja od iznimne je važnosti osnutak arheološkog odjela jer je područje bogato arheološkim, antičkim nalazištima. Muzej je na svojim početcima postojanja bio smješten u povijesnoj jezgri Kaštel Novog u kuli Cippico. Na toj se lokaciji nalazio sve do 1999. godine, kada je preseljen u novi prostor i ponovno registriran u Muzej grada Kaštela. Nova lokacija muzeja od tada je kaštel Vitturi u Kaštel Lukšiću.

Djelatnost muzeja definirana je zakonskom legislativom koja je na snazi u RH. Djelatnost muzeja je da sustavno sakuplja, čuva, restaurira i konzervira, te prezentira i trajno zaštiti muzejsku građu s područja koje je pod nadležnosti tog muzeja.

Arheološka zbirka muzeja je utemeljena 1990. godine, a sustavna istraživanja se provode na više lokaliteta (Resnik-antički Sikuli, Bijaći-Stombrate, Mujina pećina, Biranj i Donje Krtine).

Kulturno-povijesna zbirka sačinjena je od oko 500 predmeta, a sakupljanje predmeta za ovu zbirku započelo je 1989. godine.

Etnografska zbirka osnovana je 1990. godine, te broji više od 180 predmeta koji su sakupljeni uglavnom donacijama i otkupom.

Zbirka moderne umjetnosti mnoga umjetnička djela (njih oko 163), od čega su 93 slike, 26 skulptura, 8 fotografija, 36 grafika i crteža.

Galerija Studin (skulpture) vodi se pod Zbirkom moderne umjetnosti.

Danas se u muzeju radi na digitalizaciji građe, a digitalizirani sadržaj se organizira po digitalnim zbirkama, koje će se kao takve prezentirati u javnosti.

Muzej grada Kaštela
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala