Muzej grada Pazina Hrvatska

# Muzej grada Pazina Hrvatska

Istra

Pazin

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Muzej grada PazinaRelativno duga povijest prethodila je osnivanju našeg muzeja. Osnivanje Muzeja grada Pazina započelo je 1952. godine, kada je Društvo za povijest i kulturna pitanja Istre u Pazinu započelo sa prikupljanjem građe za budući muzej. U isto vrijeme je pokrenuta akcija i za adaptaciju Kaštela za muzejsku funkciju.

Tri godine kasnije, odnosno 1955. godine utemeljen je Narodni muzej Pazin. Prvo je izlagao posuđenu građu, a već je naredne godine, rješenjem Narodnog odbora općine Pazin, osnovan Muzej grada Pazina, koji je, pored ostalih funkcija, imao zadatak da prikuplja, čuva i izlaže na uvid građanstvu predmete povijesne vrijednosti.

Kako možemo vidjeti iz dokumentacije, već su 1957. godine započele pripreme za osnivanje Narodnog muzeja. U tadašnjem su Muzeju bile sljedeće zbirke, odnosno odjeli: Odjel narodne revolucije, Etnografija, Arheološka zbirka, Zbirka starih slika i Zbirka starog oružja.

Narodni odbor općine Pazin, 1960. godine, donio rješenje o osnivanju samostalne ustanove – Narodni muzej Pazin, koji će imati zadatak da sakuplja, čuva, stručno obrađuje i izlaže predmete i građu iz narodnog života i običaja. Osim toga, muzej ima zadatak da približi građanima sve ostale oblasti iz kulturne povijesti i narodne revolucije. Ovim rješenjem je Muzej dobio na upravljanje i korištenje Kaštela koji je te iste godine i upisan u registar spomenika kulture.

Novim je rješenjem iz 1962. godine, dotadašnji  Narodni muzej u Pazinu, nastavio s radom kao Etnografski muzej Istre. Etnografski muzej Istre je, između ostalog, imao zadatak sustavno prikupljati, čuvati, sređivati i izlagati predmete i iz oblasti kulturne povijesti, Narodne revolucije i socijalističke izgradnje s područja općine Pazin. Sukladno ovome rješenju planiran je i razvoj Zavičajne zbirke kojoj je pripala kulturno-povijesna građa iz fundusa nekadašnjeg Narodnog muzeja.

Od 1982. godine Zavičajna zbirka se postupno obogaćivala zahvaljujući financiranju Općine Pazin.

Fond galerijske zbirke utemeljene 1969. godine, sa prostorom za stalan postav u Motovunu. U najvećoj mjeri ovaj fond je povećan umjetničkim radovima koji su realizirani na međunarodnim Likovnim susretima održavanim od 1972. do 1984. godine, koje je isto tako financirala Općina Pazin.

Kulturno-povijesnom i galerijskom zbirkom iz 1996. godine utemeljen je Muzej grada Pazina koji ima status „podružnica Narodnog sveučilišta u Pazinu“, kasnije Pučkog otvorenog učilišta. Sa radom je muzej započeo 1997. godine, a kao samostalna ustanova djeluje od 2008. godine.

Područje djelovanja Muzeja je Pazin i Pazinština, točnije – središnja Istra. Zadatak ustanove je prikupljanje i čuvanje, izlaganje, stručno i znanstveno obrađivanje te publiciranje kulturno-povijesne i umjetničke baštine središnje Istre, kao i galerijska djelatnost.

Od početka rada Muzeja grada Pazina (1997. godine), muzejski je fundus znatno se povećao, pa su uspostavljena tri odjela: povijesni i kulturno-povijesni odjel unutar kojih je ustrojeno više zbirki i galerijski odjel s radovima suvremene likovne produkcije.

Muzej grada Pazina i danas rješava prostor i dopremanje. Profiliranje zbirki, prikupljanje građe kao i ostala stručno muzejska djelatnost odvija se prema usvojenom dokumentu muzeološke i prostorne koncepcije, a najviše je usmjerena na obogaćivanje fundusa. Osim toga, muzejsko osoblje daje velike napore i na stvaranje uvjeta za realizaciju stalnog postava.

Muzej grada Pazina – podaciAdresa: Trg Istarskog razvoda 2

52000 Pazin

Osnivač: Grad Pazin

Godina osnutka: 1996. godina

Vrsta muzeja: opći

Djelokrug: lokalni

Važni brojevi:

Tel. + 385 (0)52 623 054 (recepcija)

E-mail: [email protected]

Pristup za invalide: ne postoji

Parking: ispred Muzeja (za automobile)

Muzejska trgovina: prodaja muzejskih publikacija, razglednica i suvenira

Muzej grada Pazina Hrvatska
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala