Crkva Svetog Tome Rovinj

# Crkva Svetog Tome Rovinj

Istra

Rovinj

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Svetog Tome RovinjCrkva Sv. Tome nalazi se 4 kilometra sjeverno od grada Rovinja. Smještena je tik uz tračnice stare željezničke pruge Rovinj - Kanfanar. Radi se o građevini križnog tlocrta s kasnije dograđenim zvonikom na sjevernoj strani.

U središnjem dijelu crkve nalazi se 6 metara visoka apsida. S unutrašnje strane apsida je polukružna, a s vanjske strane višekutna (poligonalna). I bočni prostori u crkvi imaju iste takve polukružne apside, ali manjih dimenzija, a s centralnim brodom povezane su visokim polukružnim prolazom.

U sjevernom prostoru pronađeno je izvorno popločenje s očuvanim podnožjem pregrade oltara, na kojem se nalaze udubljenja za montažu pilastra. Iznad centralnog prostora još su vidljivi ostaci lukova koji su nosili uzdignutu konstrukciju visoko iznad krovišta.

U 16. stoljeću na crkvi su obavljeni značajni građevinski zahvati koji u potpunosti mijenjaju njezin prvotni oblik. Zazidani su bočni lukovi tako da je građevina postala jednobrodna. Zapadni dio crkve je znatno skraćen, a sagrađeno je i novo pročelje s dva četvrtasta prozora. Tijekom najnovijih istraživanja crkve nađeno je više desetaka ulomaka predromaničke arhitektonske plastike i dijelovi crkvenog namještaja - ulomci tranzena, pluteja, pilastri oltarne pregrade i stupovi s kapitelima.

Na temelju dosadašnjih spoznaja o crkvi, a koje se temelje na analizi načina gradnje i nalaza nađenih u vrijeme istraživanja može se tvrditi da je crkva sagrađena krajem 8. ili početkom 9. stoljeća. Crkva Sv. Tome je lijep primjer crkvene arhitekture karolinškog razdoblja u Istri.


 

Crkva Svetog Tome Rovinj
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala