Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb

# Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb

Središnja Hrvatska

Zagreb

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Hrvatski prirodoslovni muzej ZagrebHrvatski prirodoslovni muzej je smješten u povijesnoj plemićkoj palači, i jedan je od najvećih (i najbogatiji izložbenim predmetima) muzeja u Hrvatskoj. U periodu od 1797. do 1834. godine u istoj je palači djelovalo i prvo zagrebačko javno kazalište, poznati Amadeov teatar.

Sami početci današnjeg bogatog fundusa Muzeja potječu iz Prvostolne akademije u Zagrebu, kao i iz bogatog razdoblja Hrvatskoga narodnog preporoda. Početne skromne zbirke vremenom su se obogaćivale, a poseban zamah u prikupljanju predmeta (minerala, ruda, fosila, biljaka i životinja) nastavljen je djelovanjem istaknutih hrvatskih i svjetski poznatih i priznatih prirodoslovaca. Poseban doprinos dali su profesori Zagrebačkoga sveučilišta i prvi učeni muzealci Spiridion Brusin, Gjura Pilara i Dragutin Gorjanović-Kramberger.

Danas Muzej, kao ustanova radi na prikupljanju, čuvanju, izučavanju i prezentiranju različitih prirodnina koje nam služe kao uvid u brigu o dokumentima koji su povezani za prirodoslovlje Hrvatske. Današnja muzejska zbirka broji više od 2 milijuna primjeraka različitih vrsta minerala, stijena, fosila, prepariranih biljaka i životinja. Sakupljeni izloženi predmeti potječu iz svih krajeva hrvatskog ozemlja, ali i iz susjednih zemalja pa čak i sa drugih kontinenata. Stručna djelatnost Muzeja danas se definira unutar njegovih specijalističkih odjela: Geološko-paleontološkoga, Zoološkoga, Mineraloško-petrografskoga i Botanička.

U predvorju muzeja nalaze se izložena poprsja i spomen-ploče zaslužnim utemeljiteljima Muzeja.

Geološko-paleontološki odjel ima izložene predmete i okamine koje svjedoče o dugoj prošlosti i razvoju hrvatskoga krajolika. Tu se nalazi raznovrsna zbirke fosila iz geološke prošlosti s više od 300 000 muzejskih predmeta koji su sakupljeni iz svih krajeva Hrvatske.

Brojne zbirke muzeja u sebi sadržavaju i izlažu razne prirodnine (okamine paleozoika, mezozoika i kenozoika), koje su stare i nekoliko stotina milijuna godina. Brižno su razvrstane po zbirkama, da nam dočaraju osnova događanja i dinamiku evolucije živog svijeta i prostora koji nas okružuje. I ovdje možemo istaknuti posebno – dvije zbirke koje turisti vole pogledati – i koje su proglašene nultom kategorijom spomeničke vrijednosti. To su Zbirka krapinskog diluvija i Zbirka holotipova.

Muzej u svojim zbirkama Zoološkog odjela broji blizu 1,135.000 primjeraka različitih životinja. Zbirka je podijeljena u zbirke kralježnjaka, ptica, ptičjih jaja, vodozemaca i gmazova, riba, i posebnu zbirku tkiva za DNA analize. Posjetitelji muzeja vole pogledati najbrojniju zbirku beskralježnjaka koja u sebi sadrži zbirku kukaca, mekušaca, morskih beskralješnjaka i druge.

Današnja zbirka (Botanički odjel) sadržava oko 100.000 herbarijskih primjeraka vaskularne flore, koja većim dijelom pokazuje vrste iz Hrvatske. Ako dođete i posjetite Muzej, možete razgledavati dva herbarija: Herbarij višeg bilja (vaskularne flore) prikupljenog terenskim istraživanjima i otkupljenog Herbarija „Trinajstić“.

Pored svih zbirki i izloženih predmeta, vrijedi spomenuti i bogatu knjižnicu. Knjižnica je utemeljena 1868. godine, unutar Prirodopisnog odjela nekadašnjeg Narodnog muzeja. Najstarija i najvrednija građa pohranjena u knjižnici potječe iz 17. i 18. stoljeća i danas ima i muzeološku funkciju.

Od 1992. godine, Muzej izdaje časopis Natura Croatica u kojem se objavljuju znanstveni i stručni radovi vezani uz prirodoslovna istraživanja i prirodoslovne muzejske zbirke iz područja biologije i geologije. Časopis na taj način omogućava i olakšava bogatu razmjenu stručne literature, a indeksiran je u mnogim svjetskim bazama citata.

Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala