Crkva svih svetih Podgora - Stara Župna Crkva

# Crkva svih svetih Podgora - Stara Župna Crkva

Srednja dalmacija

Podgora

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva svih svetih Podgora - Stara Župna CrkvaCrkva Svih Svetih u Gornjoj Podgori je stara župna crkva, a sagrađena je 1764. godine. To je monumentalna jednobrodna građevina sa velikom polukružnom apsidom. pročelje je okrenuto prema jugu i ima bačvasti svod.

Glavni oltar je od mramora, a posvetio ga je biskup Juraj Carić 1907. godine. U samoj lađi nalazi se šest oltara - sa svake strane po tri. Četiri oltara su od mramora, postavljeni u 18. stoljeću. Iz istoga su stoljeća i dva oltara s mramornom menzom i drvenim nadgrađem. Sa svake strane lađe se nalazi po jedan. U crkvi se nalaze relikvije svetog Vicenca, mučenika, koji se svečano slavi u nedjelju nakon blagdana Velike Gospe. Na taj datum u Podgoru dođu mnogi hodočasnici, ne samo iz Primorja nego i Vrgorske krajine i Hercegovine.

Sa zapadne strane pročelja crkve nalazi se zvonik, koji je podignut za vrijeme francuske vladavine 1813. godine. Zvonik nije bio proporcionalan crkvi, jer je imao samo jedan kat. Godine 1863., nakon što je zvonik oštetio udar groma, župnik don Mihovil Pavlinović nadogradio ga je i zvonik od tada ima tri kata i na vrhu piramidu. Zvonik je visok blizu 30 metara. Crkva je 1974. godine stavljena pod zaštitu spomenika kulture.

Potrebno je spomenuti da su prije izgradnje ove crkve postojale još dvije starije. Jednu crkvu su zapalili Turci, a drugu, najstariju, srušio je potres 1667. godine. Crkva koja je stradala u potresu nalazila se na lokalitetu koji se danas zove sveti Liberan, oko 350 metara sjeveroistočno od današnje crkve. Kod nje se u to vrijeme nalazilo i groblje. To je najstariji sakralni lokalitet u Podgori. Ta srušena crkva prvi put se u dokumentima spominje 1603. godine, što ne znači da nije postojala i prije te godine.

Crkva Svih Svetih je 1962. godine stradala u potresu. Prijetila je opasnost od potpunog rušenja istočnog zida, a krov je na sve strane prokišnjavao. Velikim naporima župnika don Ante Klarića (1973.-1979.) crkva je značajno obnovljena izvana i iznutra. Fresko slike u apsidi obnovio je svećenik don Marijan Ivan Čagalj iz Splita.

Crkva svih svetih Podgora - Stara Župna Crkva
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala