Kvarner crkve

Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Opatija
Crkva Navještenja Blažene Djevice Marije Opatija Prelijepa kupola na ovoj crkvi krasi grad već izdaleka. Kontrast s kamenom daje posebnu čar i ljepotu već i prolaznicima, a stvarnu vrijednost i povijesnu te kulturnu važnost možete osjetiti ako posjetite crkvu. Crkva...
Katedrala Svetog Vida Rijeka
Katedrala Svetog Vida Rijeka Katedrala sv. Vida je zapravo crkva u Rijeci, koja je sagrađena kao samostanska crkva riječkih isusovaca. Sagrađena je na mjestu srušene crkvice posvećene zaštitniku Rijeke Svetom Vidu. Gotov projekt za izgradnju ove crkve donijeli su...
Crkva Gospe Lurdske Rijeka
Crkva Gospe Lurdske Rijeka Povijest naše crkve započinje 1904. godine, kada je provincijal Bernardina Škrivanića prvi inicirao gradnju, koju je povjerio arhitekti Giovanniju Marije Curetu. Donji dio crkve dovršen je 1908. godine i posvećen Mariji Tješiteljici...
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije Senj
Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije Senj Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije ima veliku i kulturno-umjetničku i vjersku važnost za grad Senj, pa i Republiku Hrvatsku. Ova katedrala je vrijedan spomenik prošlosti te se s pravom doživljava kao najznamenitiji...
Crkva Majke Božje Trsatske Rijeka
Crkva Majke Božje Trsatske Rijeka - Kratka povijest svetišta Svetište Gospe Trsatske svoj početak bilježi na dan 10. svibnja 1291. godine. Na mjestu današnjeg svetišta Gospe Trsatske osvanula je Nazaretska kućica Svete obitelji. Na Trsat su je iz Nazareta...
Župna crkva Sv. Filipa i Jakova Novi Vinodolski
Župna crkva Sv. Filipa i Jakova Novi Vinodolski Pretpostavljamo da je crkva sv. Filipa i Jakova izgrađena već u 14. stoljeću. Na vanjskoj strani zapadnog zida crkve uklesana je godina 1520. Ipak, pretpostavljamo da je to godina obnove ili dogradnje postojeće crkve, jer se pouzdano...
Sveta Marija od Arta Senj
Sveta Marija od Arta Senj - Zaštitnica senjskih pomoraca Kažu mnogi da je ovo najljepša senjska crkva. Sveta Marija od Arta je zaštitnica senjskih pomoraca, građena baš s namjerom te darovana zavjetnim darovima pomoraca koji su, prije putovanja svoje darove...
Crkva Blažene Djevice Marije Plomin
Župna crkva Crkva Blažene Djevice Marije Plomin je sagrađena 1474. jednobrodna je građevina s pet oltara, u doba baroka produžena na zapadnu strani. U crkvi se nalaze gotičko raspelo, kamena kustodija (1499. uklesana glagoljička slova) i drveni kipovi sv. Antuna Pustinjaka, Majke...
Crkva Svetog Jakova Opatija
Crkva Uznesenja BDM Rijeka
Crkva Svete Lucije Novi Vinodolski
Crkve Sv. Franje Senj
Crkva Svetog Jurja Lovran
Crkva sv. Filipa i Jakova Grobnik
Crkva Samostan sv. Jeronima Rijeka
Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije Crikvenica
Crkva na otoku Sveti Marin Novi Vinodolski
Crkva Krista Kralja Matulji
Crkva sv. Petra i Pavla Bribir
Crkva Svetog Mikule (Nikole) Novi Vinodolski
Crkva Sv. Karla Boromejskog Karlobag
Crkva Sv. Andrije Mošćenice
Crkva Svetog Mateja Viškovo
Crkva Svetog Križa Rijeka
    stranica:
  • 1
  • 2
  • >