Crkva Gospe od Ružarija Seget Donji

# Crkva Gospe od Ružarija Seget Donji

Srednja dalmacija

Seget Donji

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Gospe od Ružarija Seget DonjiStara župna crkva Gospe od Ružarija nalazi se u kaštelu Seget. Sagrađena je od bijelog klesanog kamena na mjestu manje crkve iz 1700. godine koju spominje biskup Kačić u svojim vizitacijama iz 1723. i 1730. godine.

Gradnja crkve koju danas vidimo započela je 3. ožujka 1750. godine, i već se u njoj obavljalo bogoštovlje 1758. godine. Iako nije bila još posve uređena, crkva je za vrijeme bogoštovanja bila pokrivena i popločana. Posvećena je 1800. godine. Današnji je zvonik, s elementima baroknog stila, sagrađen 1896. godine, nakon što je prijašnji bio srušen od groma.

Crkva Gospe od Ružarija je jednobrodna građevina s velikom četvrtastom apsidom. Sa sjeverne strane apside sagrađena je sakristija. U crkvi se nalaze tri barokna oltara od kamena i mramora. Veliki je oltar posvećen Gospi od Ružarija, a pobočni oltari svetom Križu i Gospi od Karmela.

Na Gospinim oltarima nalaze se oltarne slike iz 18. stoljeća, a na oltaru svetog Križa, u oltarnoj niši zatvorenoj staklom, veliko drveno raspelo, također iz 18. stoljeća. U zidnoj niši zatvorenoj staklenim vratima, do oltara svetog Križa, nalazi se kip Gospe od Ružarija u sjedećem položaju odjevena u platno.

U crkvi se nalazi slikano raspelo iz 14. stoljeća i triptih koji prikazuje Gospu s Djetetom, svetog Bartula i svetog Nikolu, za koji se pretpostavlja da je rad Trogiranina Blaža Jurjeva. Na drvenom koru iznad ulaznih vrata nalaze se orgulje koje je postavio 1856. godine Ivan Krstitelj Lorenzi iz Vicenze.

Svi oltari u crkvi sa svojim slikama i svi ostali navedeni predmeti, kao i orgulje, zaštićeni su kao spomenici kulture. Crkvena lađa je duga 10 i široka 6 metara, a dužina četvrtaste apside iznosi 7 i širina 5 metara.

Crkva danas služi velikom broju župljanaNa području župe Gospe od Ružarija u Splitu živi oko dvije tisuće župljana. Iako župa pretežno broji stariju populaciju, u crkvi se godišnje krsti oko stotinjak mladih, te vjenčava oko šezdesetak novih bračnih parova. U crkvi bude i znatan broj krizmanika. Mnogi će krizmanici sve učiniti, ići na vjeronauk po nekoliko godina, samo da se krizmaju u toj župi. Kako je krizma poslije drugog razreda srednje škole, onda mladi dolaze iz različitih škola jer više nisu vezani za mjesto kao u osnovnoj školi. Svake nedjelje slavi se šest misa i crkva je za vrijeme svake mise dupkom puna.

Crkva Gospe od Ružarija Seget Donji
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala