Župna crkva Svetog Križa (Franjevački samostan) Živogošće

# Župna crkva Svetog Križa (Franjevački samostan) Živogošće

Srednja dalmacija

Živogošće

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Župna crkva Svetog Križa (Franjevački samostan) ŽivogošćeSamostan Živogošće nalazi se u podnožju Biokova, pored samog izvora vode pokraj brda Suzine. Kada je stradao samostan Svete Marije, blizu kasabe Mostara, nekoliko je franjevaca pobjeglo 1563. godine u Makarsko primorje, kada su se smjestili u selo Drašnice kod crkve svetog Jure. Tjerani od bure i posolice prebacili su se u Živogošće gdje su osnovali samostan.

Crkva svetog Križa izgrađena je 1620. godine. Budući da je bila premala, naknadno je podignuta nova, današnja crkva 1766. godine. Godine 1733. uz nju je podignut i zvonik na jedan kat. Crkva je jednostavna kamena građevina. U prezbiteriju se nalazi glavni drveni oltar i na njemu barokna slika svetog Križa. Iza oltara se nalazi sakristija, a iznad nje redovnički kor u kojem su smješten orgulje.

Samostan se počeo graditi kad i crkva. Kasnije su ga turci zapalili 1647. godine. Predviđajući opasnost, fratri su ga prethodno napustili, sklonivši se na otok Hvar u Sućurje. Kada su se vratili u Živogošće, našli su samo zgarište, ali nisu zdvajali. Obnovili su najnužnije, a kasnije i kompletan samostan.

Samostan Živogošće je danas pod državnom zaštitom. Od 1973. godine u samostanu pomažu Sestre naše Gospe (Zagreb) koje su izgradile i kuću uz samostan.

Sveti Križ

Živogošće pripada općini Podgori u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Mjesto se sastoji od više manjih naselja od kojih su Porat, Mala Duba i Blato smješteni neposredno uz more, te starih napuštenih naselja Murave i Strnja u podnožju planine Biokovo. Povijesni razvoj župe može se pratiti tek od djelovanja franjevaca u tom kraju. Ipak, vjerujemo da je i prije postojala župa s crkvom svetog Arnira.

Budući da je nakon Drugoga svjetskog rata, osobito nakon potresa 1962. godine, narod iz brdskih zaselaka preselio bliže moru, od godine 1967. samostanska crkva postala je ujedno i župna crkva. Župna crkva je od 1967. godine samostanska crkva svetog Križa. Uz samu crkvu se nalazi i groblje, a u župi imamo i područnu školu. Župa pripada Makarskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

Župna crkva Svetog Križa je samostanska crkva, koja je na zahtjev franjevaca 1967. godine proglašena, radi pastoralnih razloga, župnom crkvom. Na njezinom je mjestu 1620. godine bila sagrađena mala crkva Svetog križa. Ta je crkva 1766. godine srušena i na njezinom je mjestu sagrađena je današnja crkva, koja je duga 25 i široka 9 metara.

U crkvenoj lađi se nalaze oltari Blažene Djevice Marije, svetog Ante, Srca Isusova i svetog Paškala. Svi su izrađeni u 19. stoljeću. Na Gospinom je oltaru Gospina slika s Djetetom, rad mađarskog slikara Polikarpa Falkonera iz prve polovice 18. stoljeća. Uz Gospin se oltar nalazi slika Žalosne Gospe na limu. I treća Gospina slika sa sklopljenim rukama je naslikana u Mađarskoj od istoga umjetnika. Te je slike u samostan donio fra Petar Karapandža, koji je boravio u Beču i bio ispovjednik carice Marije Terezije. Slike mu je darovala Carica.

Župna crkva Svetog Križa (Franjevački samostan) Živogošće
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala