Crkva Sv. Jurja Kaštel Sućurac

# Crkva Sv. Jurja Kaštel Sućurac

Istra

Kaštel

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Sv. Jurja Kaštel SućuracŽupna crkva svetog Jurja započela se graditi 1937. godine, za župnikovanja don Ante Rubignonija. Dovršena je 1958. godine, što znači da je izgradnja trajala gotovo 20 godina.

Crkva je sagrađena od bijelog klesanog kamena u obliku latinskoga križa. U crkvi svetog Jurja nalaze se četiri oltara. U svetištu je veliki kameni oltar sa svetohraništem i kamenim tronom za izlaganje Presvetog.

Ispred oltara je postavljen kameni oltar prema puku s reljefom svetog Jurja. Sa strana svetišta nalazi se ambon i krstionica. U kapelama pokraj nalaze se oltari Blažene Djevice Marije i svetog Ante Padovanskog. Na zidovima su slike Križnog puta, rad akademskog slikara Josipa Botterija Dinija. Od istoga umjetnika postavljen je i veliki vitraj na okruglom prozoru na pročelju 2001. godine. Taj element prikazuje Krista patnika. Crkva je sagrađena prema nacrtu  arhitekta Marka Markovine.

Naša crkva je duga 32 metra, široka na dijelu lađe 14 metara, a u krakovima križa 21 metar. Na dnu crkvene lađe, poviše glavnih vrata, nalazi se veliki pjevački kor, a sa strana svetišta dvije sakristije. U istočnoj sakristiji čuva se starohrvatski oltarni luk, pronađen u nadbiskupovom kaštelu, koji je zaštićen kao pokretni spomenik kulture. Danas se nalazi u župnoj muzejskoj zbirci.

Važno je istaknuti da je Kaštel Sućurac imao i staru župnu crkvu u središtu mjesta. Ta prva župna crkva bila je sagrađena nešto nakon 1573. godine. Crkva je bila posvećena svetom Luki Evanđelisti. Narod je 1691. godine srušio tu crkvu jer je bila malena za naraslo selo i na njezinom mjestu sagrađena je nova, veća crkva posvećena svetom Jurju, koju je posvetio nadbiskup Cosmi 18. listopada, na blagdan svetog Luke, 1693. godine.

Prvotno je crkva imala četiri oltara, da bi se broj već 1718. godine popeo na šest. Veliki je oltar bio posvećen svetom Jurju, a pobočni oltari: svetom Petru, Gospi, svetom Stjepanu, svetom Ivanu Evanđelisti i svetom Anti Padovanskom.

Iznad glavnih vrata na pročelju crkve bio je uklesan latinski natpis, koji u hrvatskom prijevodu glasi „Ovaj hram podiže pobožni narod Bogu, Gospi i moćnom zaštitniku svojom vlastitom krvlju. Godine Gospodnje 1691.“

Uz crkvu je bio podignut zvonik s jednim katom za zvona i završnom piramidom. Crkva je 5. prosinca 1943. godine pogođena bombom od anglo-američkih ratnih zrakoplova prilikom čega je poginulo 67 osoba, 66 župljana i župnik don Ante Rubignoni. Od crkve je ostao usamljeni zvonik, koji je ukras mjesta. U drugom bombardiranju koje se dogodilo 13. prosinca te iste godine poginulo je još 38 osoba. Prigodom 50. godišnjice stradanja 1993. godine na zvonik je postavljena ploča s imenima 105 poginulih u oba bombardiranja.

Crkva Sv. Jurja Kaštel Sućurac
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala