Crkva Svetog Mihovila arkanđela Kaštel Kambelovac

# Crkva Svetog Mihovila arkanđela Kaštel Kambelovac

Istra

Kaštel

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Svetog Mihovila arkanđela Kaštel KambelovacIznad Kaštel Kambelovca na padinama Kozjaka, bila su smještena sela Kruševik i Lažani. Mjesto Lažani se prvi put spominju u darovnici hrvatskog kneza Trpimira od 4.ožujka.852. godine, a crkva svetog Mihovila od Lažana prvi put se spominje 1104. godine.

Zbog prodora Turaka stanovništvo je napustilo stara sela. Mnogi napuštaju sela, i naseljavaju se uz obalu Jadranskog mora. Dolaskom u Kambelovac prenašaju dozvolom juspatrona kult svetog Mihovila i svetog Martina, izgradili su 1577. godine župnu crkvu na zemljištu obitelji Cambio. Za razliku od drugih Kaštela, Kaštel Kambelovac nije imao jedinstveni trg oko kojeg bi se širilo mjesto.

Tijekom 15. i 16. stoljeća na području Kaštel Kambelovca izgrađeno je više kaštela s pripadajućim naseljima: kaštel Frane Cambio (Kambi), kaštel Jerolima i Antona Cambio (Kambi) s naseljem Staro selo, kaštel Lippeo s naseljem Tikvarin, kaštel Piškera (Velika i Mala Piškera).

Zbog blizine navedenih naselja i izgradnjom Novih sela, krajem 16. stoljeća, te nasipanjem terena u moru stvoren je današnji trg. Na području Kaštel Kambelovca spominju se kašteli Arneri i Grisgono za koje se ne zna gdje su se nalazili.

Crkva Svetog Mihovila arkanđela Kaštel Kambelovac
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala