9 kapele u Hrvatskoj sa slikama i lokacijom

Crkva Sv. Katarine Lindar
Crkva Sv. Katarine Lindar Lindar je maleno naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, u Istarskoj županiji. Među znamenitostima se ističe crkva Sv. Katarine, koja je spomenik kulture Republike Hrvatske. Crkva je sagrađena krajem 14. stoljeća, u gotičkom stilu. Riječ...
Kapela Svetog Nikole i Crkva sv. Mihovila Igrane
Kapela Svetog Nikole i Crkva sv. Mihovila Igrane Crkvica svetog Nikole biskupa nalazi se na mjesnom groblju. Sagrađena je 1925. godine, a prethodno je srušena srednjovjekovna crkvica svetog Spasa od koje je sačuvana apsida. Crkvica je izgrađena kao zavjet nekolicine mještana....
Crkva Srca Isusova Podgora
Crkva Srca Isusova Podgora Crkva Srca Isusova sagrađena je na krajem 1802. godine. Ta je crkva vlasništvo obitelji Mrkušić. Na krovu crkve se nalazi minijaturna kupola. Na pročelju crkve uklesan je natpis: „Djedovi su odlučili – a sinovi ostvarili.“...
Kapela Djevice Marije Primošten
Kapela Djevice Marije Primošten
Kapela svete Barbare Bribir
Kapela svete Barbare Bribir  
Moderna Kapelica svetog Nikole Poreč
Oko 50 metara od hotela Plavi nalazi se stubište visine od 38 metara koje vodi do moderne Kapelice sv. Nikole. Kula kapelice ima još 86 stepenica, a iz vrha tornja se pruža izvanredan panoramski pogled. Kapela je otvorena tijekom ljetne sezone 9-12 ujutro i 6-10 sati. Cijena...
Kapelica Sv.Roka Sovinjak
Kasnogotička kapela sv. Roka (poč. XVI. st.), šiljasto-bačvastoga svoda, ukrašena je zidnim slikama koje je 1571. izradio Domenicus Utinensis (Dominik iz Udina).  
Kapelica svete Katarine Selce
Kapelica svete Katarine Selce
Kapelica Sv. Nikola Donja Klada
Kapelica Sv. Nikola Donja Klada
    stranica:
  • 1