Varaždin grad sa bogatom povijesti

# Varaždin grad sa bogatom povijesti

Središnja Hrvatska

Varaždin

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna
tekst
Varaždin
19.11.2016. 14:21 dodajeDoshi

Varaždin je veći grad u Hrvatskoj u kojem živi oko 47000 stanovnika. Ovaj grad je imao bitnu ulogu kroz cijelu povijest i danas dan je veoma utjecajan. Grad ima veoma razvijenu industriju te je poželjna destinacija za stanovništvo okolnih sela i iz godine u godinu se širi. Zbog svoje bogate povijesti ovdje je sačuvano dosta spomenika i znamenitosti. Neke od njih su: Stari grad, crkva sv. Nikole, katedrala, palača Herzer, palača Patačić i brojne druge.

Varaždin grad sa bogatom povijesti
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala