Webcam Požega trg


Grad Požega obuhvaća 32 naselja, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine broji sveukupno 26 248 stanovnika. Sjedište je Požeško-slavonske županije i Požeške biskupije, a zanimljiva je činjenica da se grad kroz period od 1929. – 1991. godine zvao Slavonska Požega. Vi upravo gledate na Trg Svetog Trojstva u Požegi. Ovaj trg je smješten u samom centru grada, a krase ga okolne građevine još iz povijesnih vremena. Stare fasade, sačuvane sve do danas očarat će svakog zaljubljenika u povijesnu priču. Požega ima što da ispriča, pa ćemo se u kratkim crtama okrenuti na tu temu: Iako točno nisu poznati korijeni nastanka grada, Kukuljević je pretpostavio da se rimski grad Incerum nalazio na mjestu Požege. Arheološka istraživanja Dubravke Sokač-Štimac kod Tekića, daju nam naslutiti da je takva teorija postojana. Ipak, pravi dokazi za to još nisu pronađeni. Nalazi prapovijesne keramike, ali prije svega opći vrlo povoljni uvjeti položaja za nastanak naselja daju nam naslutiti da je kontinuitet naseljavanja tu zaista bio. Ipak, još uvijek nam ostaje neodgovoreno pitanje – kolika je bila važnost ovog grada kroz povijest, prije i u vrijeme antike. Požega u današnjem obliku dobila je svoje „linije“ u srednjem vijeku.
POGLEDAJ KAMERU

Ostale kamere u Hrvatskoj


Kvarner
Sjeverna dalmacija