Webcam Šibenik centar


Pogled na sami centar Šibenika. Možda snimka i nije najbolja, ali je Šibenik lijep i zanimljiv iz svakog kuta. Lijevo se vidi more sa dizalicama uz pristanište, dok je u sredini naših objektiva smještena industrijska zone. Tamo dalje, iza hangara se naziru stambeni objekti, kuće i zgrade.
POGLEDAJ KAMERU

Ostale kamere iz grada Šibenik

Ostale kamere u Hrvatskoj


Kvarner
Sjeverna dalmacija