Crkva Sv. Jurja Primošten

# Crkva Sv. Jurja Primošten

Sjeverna dalmacija

Primošten

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili Nadogradi ovaj zapis, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Sv.  Jurja PrimoštenPrema starim sačuvanim zapisima župa u Primoštenu je počela s radom 1485. godine. Na otoku Gola Glava, pretpostavljamo da je bila izgrađena i crkvica. U to vrijeme još uvijek nisu vođene matične knjige, pa sve stoji na pretpostavkama.

Prvi spomen crkve na vrhu otoka imamo 1681. godine po župniku glagoljašu Pavi Bernićevu. On je upisao u matične knjige i ime župe i svoje ime.

Prvo crkva svete Marije i Blažene Djevice Marije

Potrebno je naglasiti, pa i odgovoriti na pitanje – Zašto? se crkva prvotno zvala „crkva svete Marije i Blažene Djevice Marije“? Naime, Magdalena Butković je svojom oporukom  3. studenoga 1560. godine darovala sliku svete Marije, koja je uzeta za patrona ili zaštitnika župe na Primoštenu. Novi ili drugi patron na vrhu Sela je sveti Juraj koji se spominje tako što je Andrija Gracić Gracin 26. srpnja 1685. godine darovao dva velika torca Crkvi svetog Jurja na vrhu Sela. Na tu prvu crkvu dograđena je nova, a prva je potom ostala kao sakristija. Nova velika crkva izgrađena je ili dograđena 1760. godine, a 11. svibnja iste godine je i posvećena.

Veliki oltar u crkvi nije bio izgrađen pa su se služili prvim oltarom do 1814. godine.

Za vrijeme domaćeg župnika fra Andrije Buntina, koji je došao iz Krapnja, izgradio se veliki oltar svetog Jurja po istom modelu kao u crkvi na Krapnju. Oltar je dovršen 1815. godine. Crkva na vrhu Staroga sela zapravo je bila Gospina crkva od starine pa je i danas, a samo je župa ili parokija svetog Jurja.

Kako je 1929. godine bio dovršen zvonik uz crkvu, tako su i zvona naručena u Veneciji. Zvona za malenu crkvu su došla 1930. godine, kada su i blagoslovljena i montirana. Dovučena su sa rive na drvenim saonicama, a vukle su ih dvije Gracine mazge.

U primoštenskoj crkvi je bilo pet oltara, četiri pobočna i peti veliki, a danas su ostala dva oltara, odnosno oltar Gospe od Loreta i oltar svetog Ivana Trogirskoga.

Oltar Gospe od Ruzarija bio je bijeli, s kamenim stupovima ili kolonama tamnocrvene boje. Kamen je potjecao iz kamenara u Boki Kotorskoj, a 1948. godine slika je zamijenjena kipom Gospe od Ruzarija. Nasuprot oltaru Gospe od Ruzarija bio je oltar svetog Križa i Duša od čistilišta, koji je bio od crnog i sivog kamena.

Najstariji oltar je bio veliki oltar, oltar svetog Jurja kog na žalost danas nema. Ovaj oltar je srušen 1963. godine. Svi drugi oltari su mlađi od velikog. Križ koji danas visi iznad sada novog oltara, darovao je jedan Nijemac. Od  tri kipa svetaca, svetog Josipa, svetog Ante i svetog Blaža, najmlađi je ovaj zadnji. Crkva je imala i crkvene zastave, zastavu svetog Jurja i svetog Sakramenta, koje zovemo križi.

Crkva Sv. Jurja Primošten
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala