Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - Prečko

# Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - Prečko

Središnja Hrvatska

Zagreb

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili nadogradi ovaj članak, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - PrečkoSada već davne 1966. godine, točnije 20. kolovoza, Franjo kardinal Šeper izdaje dekret o osnivanju župe. Nešto kasnije, 4. rujna 1966. godine Franjo Kuharić, pomoćni biskup zagrebački u nazočnosti prvoga župnika Adama Periškića, isusovca, otvorio je župu Novo Špansko, blagoslovio bogoslužni prostor u kući Nikole Matošića i nazvao ga „Božjim šatorom uz autoput“.

Na Božić 1973. godine određena je lokacija za gradnju nove crkve, da bi se 14. svibnja 1975. godine dobila i građevinska dozvola uz uvjetovanost izgleda nove crkve („da što manje liči na crkvu, da bude bez tornja i zvona“). Kasnije, 13. lipnja 1976. godine Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački blagoslovio je novosagrađenu župnu crkvu.

Godine 1996. sagrađena dvorane za vjeronauk, kapelanski apartmani i garaže. Kapelica je sagrađena 1998. godine, a posvećena je žrtvama Križnog puta i logora „Prečko“ na mjestu koje je bilo obilježeno drvenim križem (danas na križanju Matetićeve i Beethovenove). Iste godine u dvorištu crkve podignuta špilja Gospe Lurdske. U dvorištu crkve podignuti su kipovi svetaca donacijama vjernika: kip svetog Leopolda Bogdana Mandića podignut je 2000. godine, a 2001. godine kip Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca, te još neki manji.

Godine 2003. dograđeno predvorje ureda, proširenje sakristije i stambenog dijela.

Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - Prečko
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.

Pišete kao gost. Registrirajte se ili prijavite i potpišite vaš tekst sa vašim imenom ili nickom i zadržite opciju editiranja unosa u bilo koje vrijeme.
Ako ste vlasnik apartmana koji je oglašen na rezerviraj.hr, link prema vašem oglasu će biti ispod teksta koji unosite kao nagrada za vaš trud.
Gost
odaberi sliku sa računala