# Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - Prečko

Središnja Hrvatska

Zagreb

Pošalji svoj sadržaj

Komentiraj ili nadogradi ovaj članak, napiši novi. Registracija nije neophodna

Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - PrečkoSada već davne 1966. godine, točnije 20. kolovoza, Franjo kardinal Šeper izdaje dekret o osnivanju župe. Nešto kasnije, 4. rujna 1966. godine Franjo Kuharić, pomoćni biskup zagrebački u nazočnosti prvoga župnika Adama Periškića, isusovca, otvorio je župu Novo Špansko, blagoslovio bogoslužni prostor u kući Nikole Matošića i nazvao ga „Božjim šatorom uz autoput“.

Na Božić 1973. godine određena je lokacija za gradnju nove crkve, da bi se 14. svibnja 1975. godine dobila i građevinska dozvola uz uvjetovanost izgleda nove crkve („da što manje liči na crkvu, da bude bez tornja i zvona“). Kasnije, 13. lipnja 1976. godine Franjo Kuharić, nadbiskup zagrebački blagoslovio je novosagrađenu župnu crkvu.

Godine 1996. sagrađena dvorane za vjeronauk, kapelanski apartmani i garaže. Kapelica je sagrađena 1998. godine, a posvećena je žrtvama Križnog puta i logora „Prečko“ na mjestu koje je bilo obilježeno drvenim križem (danas na križanju Matetićeve i Beethovenove). Iste godine u dvorištu crkve podignuta špilja Gospe Lurdske. U dvorištu crkve podignuti su kipovi svetaca donacijama vjernika: kip svetog Leopolda Bogdana Mandića podignut je 2000. godine, a 2001. godine kip Majke Božje Bistričke i blaženog Alojzija Stepinca, te još neki manji.

Godine 2003. dograđeno predvorje ureda, proširenje sakristije i stambenog dijela.

Crkva Presveto Trojstvo Zagreb - Prečko
Prati nas na facebooku za više članaka o Hrvatskoj. Podijeli ovaj članak klikom na gumbe desno. Hvala
  Nadogradi ovaj zapis

Bio si na ovom mjestu? Podijeli s nama svoja iskustva ili fotografije.
Napiši svoju verziju članka. Nagrađujemo vlasnike apartmana.